VKSND huyện Phú Tân phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm sát thi hành án dân sự năm 2021

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-VKSPT ngày 18/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, về Phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số 681/KL-VKS-P8 ngày 26/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Từ ngày 22 đến ngày 24/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thành lập Đoàn kiểm sát để tiến hành phúc tra việc thực hiện nội dung Kết luận nêu trên tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân.

Đoàn kiểm sát do ông Đặng Tấn Tài – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên và Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

(Ông Đặng Tấn Tài – Trưởng đoàn thông qua nội dung làm việc và công bố các Quyết định, kế hoạch phúc tra)

Tại buổi phúc tra, Đoàn đã nghe ông Trần Văn Đội – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số 681/KL-VKS-P8 ngày 26/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Sau khi nghe báo cáo, Đoàn phúc tra tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thao tác nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra.

(Ông Trần Văn Đội – Chi cục trưởng CCTHADS huyện Phú Tân báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận)

(Ông Đặng Tấn Tài – Trưởng đoàn công bố Kết luận phúc tra)

Qua phúc tra nhận thấy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân trong thời gian qua đã tiếp thu, tổ chức thực hiện khắc phục những tồn tại, thiếu sót theo nội dung Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Tuy nhiên, việc khắc phục hạn chế vẫn chưa đầy đủ, kịp thời. Đoàn phúc tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót chưa được khắc phục trong thời gian tới.

Tác giả: Thanh Phong

Nguồn tin: Viện KSND huyện Phú Tân (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print