Lịch làm việc tuần của Lãnh đạo viện

  
   (Từ ngày 26/02 đến ngày 01/3/2024)

  Thứ 2
Ngày 26/02
Thứ 3
Ngày 27/02
Thứ 4
Ngày 28/02
Thứ 5
Ngày 29/02
Thứ 6
Ngày 01/3

Viện trưởng Huỳnh Đông Bắc

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban Cán sự Đảng, UBKS

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan

Phó Viện trưởng
Nguyễn Thị Thùy Trang

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban Cán sự Đảng, UBKS

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nghỉ phép

Phó Viện trưởng
Hồ Tiến Dũng

Làm việc tại cơ quan


 

Sáng: Họp Ban Cán sự Đảng, UBKS

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

* Ghi chú:  Lịch có thể thay đổi khi có công tác đột xuất do Lãnh đạo Viện quyết định.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print