Viện KSND tỉnh An Giang tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-VKSTC ngày 12/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 11/11/2022, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tiến hành tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2022, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát An Giang. Đến dự buổi sinh hoạt, có đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

(Toàn cảnh buổi sinh hoạt)

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể công chức đã được Tổ thuyết trình sinh hoạt về sự hình thành, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo đó, Ngày Pháp luật Việt Nam bắt nguồn từ sáng kiến của địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, một số tỉnh như Hà Tây, Tiền Giang, Long An… đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Từ đây, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã hướng dẫn, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật hiện có. Đến ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Đồng chí Nguyễn Thành Năng sinh hoạt sự hình thành, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam)

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đồng thời, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến giáo dục và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Có thể nói, Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ cương, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước… để xây dựng nếp sống văn hoá khi việc chấp hành chấp hành pháp luật đã trở thành tất yếu, thể hiện một cách tự nguyện, có ý thức của mỗi công dân trong xã hội.

Đối với Ngành kiểm sát, với chủ đề Ngày pháp luật năm 2022 được xác định là “Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn gửi đến các Trưởng phòng nghiệp vụ Viện tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để quán triệt đến các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Công chức trong đơn vị mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung của Ngày Pháp luật năm 2022; đồng thời, có báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Viện tỉnh để tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định.

(Đồng chí Vũ Hồng Thanh phổ biến những quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy)

Cũng trong buổi sinh hoạt, toàn thể công chức Viện tỉnh đã được phổ biến những quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy, về việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; Pháp lệnh 01/2022 ngày 24/3/2022 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…. nhằm tích lũy thêm kiến thức pháp luật, góp phần phục vụ tốt hơn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tham dự buổi Tọa đàm chuyên đề “Phòng, chống hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang”, do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang tổ chức. Tại hội nghị, đã phát biểu tham luận “Thực trạng và giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát An Giang trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen”; tham luận đã nêu lên được các giải pháp góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm phát sinh từ hoạt động “tín dụng đen”, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tác giả: Thanh Tâm, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Hội Luật gia Viện KSND tỉnh An Giang

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print