Viện KSND huyện Thoại Sơn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2021

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát. Trong năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại sơn đã chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra phát hiện, xử lý kịp thời nhiều loại tội phạm. Tội phạm về trật tự, an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, một số tội phạm có tính chất băng nhóm có xu hướng tăng, do đó đã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan tư pháp chủ động đề ra các biện pháp giải quyết, kịp thời xử lý theo pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giải quyết ổn định tình hình trên địa bàn. Nhờ sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Thường trực Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, đơn vị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của huyện và đạt được kết quả tốt.

Đối với Công tác kiểm sát góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã và đang thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, triển khai chương trình phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tăng cường xác định các vụ án trọng điểm, xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân. Qua những việc làm thiết thực trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh – chính trị địa phương.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Viện trưởng – thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 huyện đã kịp thời tham mưu tốt cho Cấp ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo huyện trong việc áp dụng pháp luật để xử lý khi có các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

(Tham gia xét xử vụ án về cố ý gây thương tích trong công tác phòng chống Covid-19)

Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp của tập thể, cán bộ, công chức người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất. Đơn vị trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, bố trí cán bộ trực tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động trước khi vào cơ quan rửa tay sát khuẩn, mang khẩu trang y tế, thực hiện việc khai báo y tế điện tử, quét mã vạch thông qua ứng dụng VH, NCOVI, niêm yết thông báo tạm dừng tiếp công dân, đăng ký, công bố mã QR Code phòng, chống dịch theo quy định. Hàng tuần, cùng với sự tham gia nhiệt tình của Lãnh đạo Viện, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã hăng hái làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ các phòng làm việc và phòng phụ trợ trong trụ sở, khuôn viên cơ quan cũng như khu vực xung quanh, vỉa hè phía trước cơ quan và chăm sóc cây cảnh. Làm cho môi trường trong lành, không khí thông thoáng cũng là một trong những biện pháp và là hành động thiết thực nhằm phòng tránh dịch bệnh như: Cung cấp khẩu trang đúng chuẩn cho công chức và người lao động, trang bị dung dịch rửa tay và dùng cồn để tẩy sát khuẩn tại các nơi sinh hoạt chung và từng phòng làm.

(Vệ sinh cơ quan)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương châm huấn luyện, đào tạo “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; thực hiện nhiệm vụ công tác gắn chặt với phong trào thi đua xây dựng Ngành, nhất là cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Trên cơ sở đó, tập thể lãnh đạo Viện thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ để phân công nhiệm vụ đúng với khả năng và sở trường của từng người hoặc thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, đây được xem là một hình thức tự đào tạo, học tập thực tế, giúp đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chuyển biến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Nhờ tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nên trong năm qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp từ đó việc giải quyết các vụ án hình sự cơ bản đúng các quy định của pháp luật, không có án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có trách nhiệm của Viện kiểm sát; không có vụ án, bị can đình chỉ điều tra vì không phạm tội; Không vụ án nào Viện kiểm sát truy tố sau đó Tòa án tuyên không phạm tội. Việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại…của Tòa án cùng cấp đã được kiểm sát chặt chẽ; công tác Thi hành án dân sự được tuân thủ đúng pháp luật. Các khâu công tác kiểm sát khác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Việc thực hiện đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn nói riêng trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ cấp thiết, tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn sẽ luôn đổi mới, sáng tạo trong mọi lĩnh vực để thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ trương đề ra nhiều biện pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “có tâm, có tầm” đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát trong tình hình mới và chiến lược cải cách tư pháp.Với những kết quả đã đạt được, đơn vị đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và giấy khen trong các phong trào thi đua. Công đoàn đạt “Công đoàn xuất sắc”.

(Đơn vị tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2022 của Ngành KSND)

(Đ/c Viện trưởng chỉ đạo trong cuộc họp chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của đơn vị)

Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn đơn vị, năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong đợi.

Tác giả: Lam Em

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print