Viện KSND huyện Châu Thành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 19/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Lâm Thanh Vân, Viện trưởng – Trưởng đoàn và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phụ trách công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tiến hành.

Tại buổi làm việc đồng chí Lâm Thanh Vân, Viện trưởng – Trưởng đoàn, công bố Quyết định số 123/QĐ-VKSCT-HS và Kế hoạch số 124/KH-VKSCT-HS ngày 11/5/2022 về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Châu Thành.

(Đồng chí Lâm Thanh Vân, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát)

Sau khi nghe đồng chí Lâm Thanh Vân công bố Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát đồng chí Trần Văn An, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/5/2022; đã nêu lên được những kết quả đạt được, ưu điểm, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Qua kiểm sát nhận thấy: Cơ quan điều tra đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021; Thông tư liên tịch số 01/2017; Thông tư liên tịch số 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 01/2017; Thông tư số 28/2020; Thông tư số 129/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28, Quy chế phối hợp số 3200/QCPH-LN ngày 19/11/2019 của liên ngành tỉnh An Giang và Quy chế phối hợp số 208/QCPH-LN ngày 16/6/2020 của liên ngành huyện Châu Thành trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kịp thời; kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đầy đủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, làm tiền đề cho việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Qua công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, Cơ quan Cảnh sát điều tra –  Công an huyện Châu Thành vẫn còn một số hạn chế thiếu sót nhất định trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

(Đ/c Phạm Vũ Hoài Phương, Đội trưởng đội điều tra giải trình với Đoàn kiểm sát)

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản làm việc và kết luận trực tiếp kiểm sát yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Châu Thành phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã được Đoàn kiểm sát chỉ ra, đảm bảo cho công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Tác giả: Hoàng Vũ

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Thành (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print