Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên tổ chức thành công
Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên và sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, sáng ngày 07/3/2023 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Văn Vĩ – Bí Thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Kiều – Chủ tịch công đoàn cơ sở và tất cả các đoàn viên công đoàn trong Cơ quan.

(Quang cảnh Đại hội)

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy, Công đoàn Viện kiểm sát huyện Tịnh Biên đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát lần thứ XI đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật.

(Đoàn Chủ tịch bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028)

Trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, Công đoàn Viện kiểm sát đã tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, chế độ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và giải quyết những ý kiến đề nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động trong Cơ quan; thường xuyên quan tâm chia sẻ khó khăn, thăm hỏi các đoàn viên ốm đau, hiếu hỷ; thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ như: đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, mái ấm công đoàn, … Bên cạnh đó, công đoàn còn kêu gọi ủng hộ nhiều đợt kinh phí trong phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và các cuộc vận động khác do địa phương và Ngành phát động.

(Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa XII)

Với những kết quả đạt được, tập thể Công đoàn luôn đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 08 đồng chí được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 đồng chí được công nhận là chiến sỹ thi đua ngành kiểm sát nhân dân; 10 đồng chí được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong các đợt thi đua ngắn hạn do ngành phát động.

(Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ khóa XII)

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Huỳnh Văn Vĩ, Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viện kiểm sát đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viện kiểm sát cần tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, công chức, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua do cơ quan và tổ chức công đoàn phát động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của Cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức và người lao động; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp.

Tác giả: Thanh Nga
Nguồn tin: Viện KSND huyện Tịnh Biên (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print