Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn – đổi mới và phát triển

Những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã có nhiều cố gắng, luôn đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu của ngành Kiểm sát nhân dân.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2022) và 46 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Cùng nhìn lại chặn đường phát triển của đơn vị, mới thấy được những khó khăn mà các thời kỳ tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị đã vượt qua.

Viện KSND huyện Thoại Sơn năm 2002

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn được thành lập theo Quyết định số 09/V9-QĐ ngày 26/12/1979 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảy Núi với 03 cán bộ, đến nay Viện kiểm sát huyện Thoại Sơn có 10 biên chế và 02 hợp đồng lao động, phát triển được 10 đảng viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, nhưng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, các Cấp ủy đảng và chính quyền, cùng với ý chí quyết tâm nỗ lực của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đến nay đã trãi qua 43 năm, tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn luôn lấy lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” làm mục tiêu rèn luyện, phấn đấu, và luôn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Với bề dày hoạt động, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã đạt được nhiều thành tích trong công tác cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn

Thời gian qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới, năng động sáng tạo trong công tác họp giao ban hàng định kỳ… Thông qua các cuộc giao ban, lãnh đạo đơn vị luôn tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ những tin báo, tố giác về tội phạm đến những vụ việc, vụ án nổi cộm, những công việc trọng tâm cần quan tâm thực hiện… Tập thể lãnh đạo đơn vị sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng bộ phận mà các Phó Viện trưởng phụ trách để thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với khâu công tác mình phục trách.

Họp giao ban tại đơn vị

Tiếp tục đổi mới việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để hạn chế, khắc phục tồn tại, thiếu sót của năm trước; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao…

Từ những đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, hiệu quả công tác kiểm sát đã có chuyển biến rõ rệt, thể hiện các lĩnh vực công tác cụ thể như: Công tác kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không để xảy ra đình chỉ điều tra vì hành vi không cấu thành tội phạm hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Công tác kiểm sát giam giữ, thi hành án hình sự bảo đảm hoạt động giữ, giam, bắt buộc chữa bệnh và thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc giam giữ không có căn cứ, quá hạn; công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính có nhiều nội dung đột phá, đem lại hiệu quả cao… Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã ban hành nhiều kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Thoại Sơn là địa bàn rộng, phức tạp, sự phân bố dân cư và trình độ dân trí không đồng đều dễ phát sinh các hành vi phạm tội, Lãnh đạo Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; đồng thời chủ động, tích cực tham mưu cho Cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn huyện. Cụ thể, cần xác định công tác kiểm sát thực chất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó định hướng các nhiệm vụ, hoạt động kiểm sát của ngành phải đạt mục đích phục vụ các nhiệm vụ, yêu cầu chính trị của cấp ủy địa phương. Đơn vị đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị của Đảng, của Huyện ủy về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Viện KSND vào kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện một cách có hiệu quả trên thực tế.

Lãnh đạo Viện dự họp Ban Chỉ đạo Thi hành án

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn là một trong số ít các đơn vị có trụ sở mới được xây dựng trong Ngành kiểm sát An Giang. Bộ mặt đơn vị đã thay đổi rất nhiều, một phần là do sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, Cấp ủy địa phương,… Đồng thời cũng do sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị, luôn tận tâm, tận tụy với công việc, yêu Ngành yêu nghề, phần đấu vì mục đích chung: bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tội phạm.

Tập thể đơn vị Viện KSND huyện Thoại Sơn

Thông qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, kinh doanh thương mại, ngành Kiểm sát phải phân tích tìm ra những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm, tội phạm để tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp các giải pháp khắc phục. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phương châm “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng chọn án trọng điểm theo từng thời điểm, từng chủ đề cụ thể để phối hợp nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung.

Đồng thời tham mưu cho Cấp ủy trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục mọi người tôn trọng lẽ phải, hướng thiện, lên án tội ác, những hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động

Kiểm sát viên công bố cáo trạng

Đây là những kết quả quan trọng tạo tiền đề để đơn vị có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn kế tiếp, tiếp tục phục vụ tốt hơn những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Tác giả: Lam Em

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print