Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin thông qua phiên họp trực tuyến

Thực hiện Quy chế phối hợp số 1345 ngày 10/12/2021, về việc phối hợp tổ chức phiên họp trực tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh An Giang. Chiều ngày 22/02/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp và Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang tiến hành mở phiên họp trực tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 trường hợp theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Chợ Mới.

(Quang cảnh phiên họp trực tuyến tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới)

Tại phiên họp, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Chợ Mới, căn cứ vào các hồ sơ tài liệu, đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 trường hợp, với thời hạn thấp nhất 18, cao nhất 24 tháng, đều được Hội đồng xét phiên họp thống nhất quyết định.

(Kiểm sát viên phát biểu quan điểm tại phiên họp)

(Hội đồng phiên họp quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 người bị đề nghị)

Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là việc mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vì vậy, mở phiên họp bằng hình thức trực tuyến đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực phù hợp với định hướng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tố tụng và theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và cũng là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ, việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần phòng, chống dịch Covid-19, cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.

Tác giả: Lê Ngọc
Nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print