Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VKS ngày 02/01/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Ngày 15/4/2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới công bố Quyết định số 236/QĐ-VKS-KSTHADS và Kế hoạch số 237/KH-VKS-KSTHADS ngày 02/4/2024 về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới.

Đoàn Kiểm sát do bà Đoàn Thụy Thùy Trang – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng một số Kiểm sát viên trong đơn vị là Thành viên. Về Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới có bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Chi cục trưởng, các ông Nguyễn Văn Dũng, Phạm Quốc Đạt – Phó Chi cục trưởng cùng với các Chấp hành viên, Thẩm tra viên của đơn vị.

Bà Đoàn Thụy Thùy Trang – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn, công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, bà Đoàn Thụy Thùy Trang thay mặt Đoàn Kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới trình bày báo cáo công tác thi hành án dân sự theo những nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm sát.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới báo cáo công tác thi hành án dân sự

Hoạt động trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là hoạt động thường niên, chỉ tiêu công tác quan trọng của Ngành, thông qua công tác trực tiếp kiểm sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; qua đó đánh giá tình hình chấp hành pháp luật, những ưu điểm, hạn chế; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, chính xác và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, của tập thể và của công dân, góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Theo Kế hoạch kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới chuẩn bị  sổ nghiệp vụ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến thi hành án dân sự và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để Đoàn kiểm sát nghiên cứu, dự kiến làm việc từ ngày công bố Quyết định đến hết ngày 29/4/2024.

 

Trần Long – VKSND huyện Chợ Mới (T)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print