Văn phòng tổng hợp

1. Sơ lược Văn phòng tổng hợp

Văn phòng tổng hợp được thành lập vào đầu năm 1977, là một trong những đơn vị được thành lập đầu tiên khi Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang được thành lập theo Nghị định số 09/BTP-NĐ ngày 23/4/1976 của Bộ Tư pháp về việc thành lập 21 VKSND ở các tỉnh miền Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh đã trải qua 05 thế hệ Lãnh đạo. Hiện nay, Văn phòng tổng hợp có 10 biên chế và 09 hợp đồng lao động, gồm: 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách (Kiểm sát viên trung cấp), 01 Phó Chánh Văn phòng (Kiểm sát viên trung cấp), 04 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kế toán trưởng, 01 kế toán viên, 01 cán sự và 10 nhân viên (01 Văn thư, 01 Kỹ thuật, 02 Bảo vệ, 02 Tài xế, 04 tạp vụ).

* Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

– Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng VKSND tỉnh; bảo đảm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời, chính xác theo nguyên tắc tập trung thống nhất về quản lý hành chính Nhà nước trong ngành KSND.

– Giúp lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang theo dõi và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức việc sơ kết và tổng kết công tác của ngành Kiểm sát An Giang.

– Tham mưu cho Viện trưởng và Hội đồng thi đua cơ quan VKSND tỉnh An Giang tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua; thẩm định, kiểm tra kết quả thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, xét duyệt thi đua – khen thưởng theo quy định của Nhà nước, thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát An Giang.

– Lập dự toán ngân sách của VKSND tỉnh An Giang theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng chế độ kế toán tài chính, quản lý tài sản, trang phục và các phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan VKSND tỉnh An Giang. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và của VKSND tối cao về công tác hậu cần.

– Thực hiện chức năng quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát An Giang; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ thống kê của VKSND hai cấp; quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh An Giang.

– Tổ chức, theo dõi, quản lý công tác văn thư, lưu trữ toàn Ngành về mặt hành chính – tư pháp. Cung cấp thông tin, số liệu theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của Ngành. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng của ngành Kiểm sát An Giang.

2. Một số thành tích nổi bậc đạt được

2.1. Danh hiệu khen thưởng bậc cao

– Huân chương lao động hạng Nhì: năm 2011.

– Huân chương lao động hạng Ba: năm 2004, 2019.

– Bằng khen của Thủ tướng: năm 2008.

– Cờ thi đua ngành KSND: năm 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023.

2.2. Danh hiệu thi đua tổng kết các năm

– Tập thể lao động xuất sắc: năm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Văn Phòng, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 101)

Tập thể Văn phòng

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print