Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra – Khiếu tố)

1. Giới thiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Đơn vị Thanh tra được thành lập từ năm 2017, đến tháng 01 năm 2020 sát nhập với Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) thành đơn vị mới là Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, gọi tắt là Thanh tra – Khiếu tố. Đơn vị hiện có 04 đồng chí, tất cả đều là Đảng viên. Về trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ luật, 02 cử nhân luật.

– Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp;

– Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của Viện KSND theo sự phân công của Viện trưởng Viện KSND tỉnh;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; những việc thuộc phạm vi thanh tra do Viện KSND cấp huyện đã kết luận nhưng phát hiện có vi phạm và các quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động của Viện KSND nhưng bị khiếu nại;

– Chịu trách nhiệm quản lý thống nhất việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn gửi đến Viện Kiểm sát tỉnh theo quy định pháp luật; theo dõi và đôn đốc tiến độ giải quyết; kiểm sát việc giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết;

– Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát tỉnh thẩm tra, xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát tỉnh;

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp;

– Tham mưu Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện công tác phối hợp trong quản lý việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp với các cơ quan tư pháp, các cơ quan tổ chức, đơn vị có liên quan theo quy chế phối hợp đề ra;

– Hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý, kiểm tra đôn đốc công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở Viện KSND hai cấp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện KSND tỉnh An Giang phân công.

– Từ năm 2017 đến nay đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thanh tra, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 211).

 

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print