Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 12/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên đã trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tốtại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên.

Sau khi nghe đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/3/2022, đoàn kiểm sát đã xem các hồ sơ vụ việc tạm đình chỉ giải quyết, các hồ sơ vụ việc đang giải quyết.

Mục đích của đợt kiểm sát trực tiếp này nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết. Từ đó, phối hợp với Cơ quan điều tra phục hồi, giải quyết dứt điểm những vụ việc tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn nhưng phải đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên giải quyết nhanh nguồn tin về tội phạm đang thụ lý, không để quá thời hạn giải quyết.

Dự kiến đến ngày 27/4/2022, Viện kiểm sát sẽ công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.

 

 

Tác giả: Phan Hưng
Nguồn tin: Viện KSND TP. Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print