Trực tiếp kiểm sát án treo tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú

Thực hiện kế họach công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị, nhằm đảm bảo công tác thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong các ngày từ ngày 01/4/2022 đến ngày 06/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đối với 05 UBND xã, thị trấn, gồm: UBND thị trấn Cái Dầu, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Bình Mỹ, xã Mỹ Đức và xã Khánh Hòa. Đoàn kiểm sát do Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên phụ trách công tác này.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe các Trưởng Công an xã, thị trấn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đang chấp hành án ở địa phương, đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác thi hành án treo.

(Kiểm sát án treo tại UBND thị trấn Cái Dầu)

(Trực tiếp kiểm sát tại UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung)

(Kiểm sát án treo tại UBND xã Bình Mỹ)

(Kiểm sát án treo đối với UBND xã Mỹ Đức)

(Kiểm sát án treo đối với UBND xã Khánh Hòa)

Qua kiểm sát, nhìn chung về cơ bản đã được UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự, công tác giám sát, giáo dục được quan tâm thực hiện thường xuyên, giúp các bị án an tâm làm việc để ổn định cuộc sống góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương nên đến thời điểm kiểm sát không có bị án nào vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án, cũng như không có trường hợp nào phạm tội mới. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, thiếu sót về trình tự lập hồ sơ.

Kết thúc các cuộc kiểm sát, đoàn cũng đã ban hành các kết luận kiến nghị khắc phục vi phạm, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tại địa phương, xem xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho bị án đủ điều kiện, thực hiện việc tự nhận xét hàng quý của bị án theo đúng quy định, góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho bị án.

Thay mặt địa phương, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ghi nhận, tiếp thu và sẽ chỉ đạo cơ quan tham mưu khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã nêu.

Tác giả: Bảo Thanh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Phú 

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print