Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Long

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-VKSLX và Kế hoạch số 560/KH-VKSLX ngày 22/5/2023 của Viện KSND thành phố Long Xuyên, ngày 30/5/2023 Đoàn kiểm sát do ông Nguyễn Văn Chúc, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Long Xuyên làm trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên đã trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Long.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Khoa Thi, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Long báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Qua kiểm sát nhận thấy: Công an phường đã tham mưu tốt cho Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Long thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ người chấp hành án tại cộng đồng đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự. Cán bộ được phân công giám sát cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật giúp người chấp hành án sửa chữa lỗi lầm và chủ động thực hiện các nghĩa vụ của bán án, quyết định.

Đoàn kiểm sát công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát

Ngày 30/5/2023, Đoàn đã công bố Kết luận, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Long tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng trong thời gian tới. Sau khi Đoàn công bố Kết luận, đồng chí Đặng Khoa Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long phát biểu ý kiến tiếp thu, thống nhất Kết luận; thời gian tới tiếp tục tăng cường chỉ đạo để công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long đạt kết quả tốt hơn nữa.

 

Anh Vũ

Viện KSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print