Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn xác minh án chưa có điều kiện thi hành

Căn cứ Kế hoạch số 01 ngày 11/01/2023 về Công tác Kiểm sát năm 2023 và Kế hoạch số 125 ngày 11/5/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn về xác minh án chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự được quy định tại Điều 28, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014 và Điều 12 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2014).

Trong 02 ngày 25, 26/5/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trực tiếp xác minh 145 việc chưa có điều kiện thi hành tại 03 xã Bình Thành, Thoại Giang và Vĩnh Phú thuộc địa bàn huyện Thoại Sơn, nhằm kiểm tra tính có căn cứ của Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án của Cơ quan Thi hành án dân sự, từ đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

 Đoàn công tác thực hiện Kế hoạch do đồng chí Bùi Ngọc Hương, Phó Viện trưởng làm Trưởng Đoàn, Kiểm sát viên Nguyễn Thị Lam Em thực hiện công tác Kiểm sát thi hành án dân sự là thành viên. Ngoài ra còn có sự phối hợp, tham gia của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn.

Kiểm sát viên xác minh, làm việc với địa phương

Quá trình xác minh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã trực tiếp làm việc với đại diện của chính quyền địa phương để thu thập thông tin về điều kiện, hoàn cảnh, nhân thân, lý lịch, thu nhập và các tài sản riêng hoặc chung có giá trị của đương sự…

Đại diện chính quyền địa phương cung cấp thông tin

Qua các buổi làm việc xác định được: Trong cả 145 trường hợp trên, cơ quan Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã tuân thủ đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 44a Luật thi hành án dân sự (sửa, bổ sung năm 2014) trong việc xác định vụ việc chưa có điều kiện thi hành án, không có sai sót nào đến mức phải kiến nghị, kháng nghị.

Từ những kết quả trên nhận thấy, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ, về thời hạn xác minh, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn, thì thời gian qua từng Chấp hành viên còn thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong xác minh điều kiện thi hành án, nhất là chính quyền địa phương. Có được sự phối hợp tốt này là nhờ vào sự lãnh đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng ban chỉ đạo thi hành án huyện, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp  các ngành có liên quan trong huyện.

Bên cạnh đó, việc trực tiếp xác minh điều kiện thi hánh án còn nhằm đảm bảo cho công tác xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện một cách chính xác, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Góp phần đưa công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả, chất lượng và chặt chẽ. Qua việc tổ chức xác minh điều kiện thi hành cũng nêu cao vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân, thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm, phát huy hiệu quả trong công tác Kiểm sát.

 

Lam Em

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print