Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, rút kinh nghiệm giải pháp, cách làm hiệu quả nâng cao công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới

Năm 2021, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn huyện Chợ Mới xảy ra tăng so với cùng kỳ năm 2020 (nguồn tin về tội phạm tăng 46,72%, án khởi tố điều tra tăng 27,40%, bị can bị khởi tố tăng 50,49%). Là địa bàn đông dân, các tranh chấp dân sự phát sinh ngày càng nhiều, tính chất phức tạp hơn trong từng vụ, việc. Nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, trong từng thời điểm, cả hệ thống chính trị phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh; từng lúc, từng nơi, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện phải thực hiện giãn cách xã hội, nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được giao. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã chủ động, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, để quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác, vừa đảm bảo thực hiện tốt thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Để chuẩn bị cho báo cáo tổng kết năm, ngày 10/11/2021, tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị nội bộ, có cán bộ, công chức trong đơn vị tham dự, để đánh giá những kết quả, chỉ tiêu đạt được; tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng, chủ trì.
 

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu về những giải pháp, cách làm hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát, trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở các lĩnh vực, các khâu kiểm sát trong đơn vị, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu do Ngành và Quốc hội giao, đặc biệt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Lãnh đạo Viện đã kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và rút kinh nghiệm đối với công tác của đơn vị. Một trong những giải pháp, cách làm, đó là:

– Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác, trong đó xác định thời gian cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ. Từng thành viên Lãnh đạo Viện, cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ phải bám sát các khâu công tác theo kế hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Lãnh đạo Viện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

– Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết án hình sự, chú trọng công tác phân loại ngay từ khi tiếp nhận, thụ lý, đến khởi tố điều tra; kịp thời đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra sát với hồ sơ vụ việc; kiểm sát chặt chẽ tiến độ điều tra và trình tự thu thập chứng cứ theo đúng quy định tố tụng.

– Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tạm giữ, tạm giam, thi hành án và giải quyết án dân sự, hành chính, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, cần bám sát kế hoạch công tác của đơn vị, chương trình và hướng dẫn của các Phòng nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra; bám sát quy chế nghiệp vụ để tác nghiệp, chú trọng kiểm sát việc tiến hành các thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ và thực hiện tốt quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, thu thập bổ sung chứng cứ để đảm bảo các vụ, việc được giải quyết đúng pháp luật.

– Tăng cường nghiên cứu học tập kinh nghiệm công tác, thường xuyên cập nhật nghiên cứu các văn bản pháp luật về hình sự, dân sự, kiểm sát hoạt động tư pháp, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Ngoài ra, được sự quan tâm của ngành Kiểm sát, của địa phương, điều kiện làm việc, phương tiện phục vụ cho công tác của đơn vị ngày được đảm bảo, đã thực hiện tốt việc vận dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện cũng như tác nghiệp chuyên môn của cán bộ, công chức tại đơn vị. Công tác xây dựng, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và có nhiều đổi mới; kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết nội bộ được giữ vững và tăng cường,… góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và tiến trình cải cách tư pháp hiện nay.

Nhân Hội nghị, Lãnh đạo Viện cũng nêu gương điển hình các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên có những cách làm hiệu quả, làm cơ sở cho việc xem xét thi đua khen thưởng tại đơn vị. 

Một số hình ảnh phát biểu tại Hội nghị

 

 

Tác giả bài viết: Duy Tín
Nguồn tin: VKSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print