Thế hệ trẻ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tiếp tục phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương Chợ Mới ngày càng giàu đẹp

Chợ Mới là một huyện cù lao, sông ngòi chằng chịt, địa hình bị chia cắt, giao thông cách trở đi lại khó khăn. Là huyện có dân số đông, với 257.085 người (tháng 5/1975) trên diện tích 369,62km2. Đến năm 2022, toàn huyện với dân số 309.306 người, thành phần dân cư với 99,6% dân tộc Kinh, còn lại đa phần là người Hoa.

Về hoạt động tín ngưỡng, là địa bàn đa tôn giáo: Đạo Phật, Hòa Hảo, Thiên Chúa; ngoài ra, còn có một số tôn giáo bản địa riêng như: Đạo Nằm, đạo Ông Ba; riêng đạo Hòa Hảo chiếm 71,9% dân số. Đồng bào tín đồ các tôn giáo luôn giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, hành thiện, sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng quê hương.

Trong mặt trận chính trị, với nhiều cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên trì, với niềm tin son sắt vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng, Bác Hồ lãnh đạo. Nhờ niềm tin son sắt ấy, cán bộ, đảng viên không màng hy sinh, gian khổ, quyết bám đất, bám dân chiến đấu, Nhân dân không sợ tù đày, sẵn lòng đùm bọc, giúp cán bộ cách mạng, mặc cho ngụy quân, ngụy quyền và bọn phản động kìm kẹp, khủng bố. Điều đó càng nhắc nhở cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên “Chiếc nôi cách mạng” về một thời ác liệt, không ít đau thương nhưng vô cùng vẻ vang, đầy tự hào.

Là địa phương vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh nhưng Chợ Mới lại là địa phương giải phóng sau cùng của cả nước, điều đó nói lên tính chất gay go, ác liệt mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Chợ Mới phải đối mặt trong công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương. Nhưng với nền tảng sức mạnh truyền thống và ý chí tự cường, Đảng bộ và Nhân dân huyện Chợ Mới đã làm nên những kỳ tích trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa.

(Quê hương Chợ Mới tiếp nối truyền thống cách mạnh vẻ vang của dân tộc và đang từng ngày chuyển mình đổi mới, phát triển)

Sau chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, cùng với các địa phương khác ở Miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính quyền cách mạng ở huyện Chợ Mới đã hình thành và đi vào hoạt động để duy trì trật tự trị an xã hội, điều hành sản xuất và đời sống. Ngày 15/3/1976, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam đã ra Sắc lệnh số 01-SL/76 về việc thành lập hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân ở các tỉnh Miền Nam. Từ đó, tháng 01/1977, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã được thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay.

Qua từng thời gian, mặc dù biên chế có lúc chưa đầy đủ, biến động, nhưng tập thể lãnh đạo, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới luôn nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và Đảng giao. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, bám sát Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy, đặc điểm tình hình vi phạm, tội phạm ở địa phương và các chương trình công tác, hướng dẫn chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để xây dựng kế hoạch công tác hàng năm cho phù hợp. Thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp giữa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong giai đoạn nay.

 (Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ Kiểm sát trẻ có năng lực chuyên môn, tư tưởng, chính trị vững vàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới chú trọng thực hiện)

Kế thừa, phát huy những thành tích trong công tác xây dựng Ngành, xem những khó khăn, thử thách của những năm đầu mới thành lập là hành trang quý báu để Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời kỳ đổi mới. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, với những bước tiến bộ vượt trội và gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào. Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt trên 95%, giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt trên 90%, truy tố đều đạt 100%; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; không có đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Các công tác kiểm sát về dân sự, hành chính, thi hành án,… đều đạt hiệu quả, chất lượng cao, đã góp phần trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức, đảm bảo việc thực hiện khách quan, đúng quy định, phát huy được thế mạnh, năng lực của từng cá nhân và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua tại đơn vị. Tập thể cơ quan luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”; đã hai lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba” và “Huân chương lao động hạng nhì”.

 

(Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới vinh dự nhận “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Cùng với những thành tích đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhiều năm qua đơn vị luôn gắn công tác xây dựng Ngành với công tác xây dựng Đảng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và công cuộc cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay. Chi bộ chú trọng việc học tập và làm theo Bác, xem đây là công tác quan trọng, thường xuyên. Thông qua thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và khẩu hiệu hành động của Huyện ủy Chợ Mới “3 không – 3 cần – 3 quyết tâm”. Chi bộ nhiều năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh”; nhiều lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới khen thưởng “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”.

(Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được khen thưởng “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)

Lớp lớp cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được rèn luyện thử thách trước những khó khăn, giữ vững phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ đã dạy “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”; nhiều lượt cán bộ, Kiểm sát viên được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Ngành, Kiểm sát viên tiêu biểu; nhiều thế hệ cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được Huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang điều động giữ chức vụ cao hơn.

(Thế hệ trẻ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích được Ngành cấp trên khen thưởng)

Những thành tích, kết quả đã đạt được từ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cơ quan, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, đã góp phần vào sự phát triển của huyện Chợ Mới, quê hương đã hai lần vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” và “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Là thế hệ trẻ được công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, một trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tại huyện Chợ Mới, tập thể cơ quan, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới luôn rất tự hào về quê hương anh hùng của vùng đất “Đấu tranh anh dũng – lao động anh hùng”.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang qua 45 năm xây dựng và phát triển, thế hệ trẻ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới nguyện chung sức, chung lòng, phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần vào xây dựng quê hương Chợ Mới ngày càng giàu đẹp.

Tác giả, nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print