Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm sát hoạt động tư pháp, những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo sự phát triển, ổn định xã hội, giữ vững trật tự trị an, thực hiện nghiêm minh của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm của cơ quan điều tra. Phối hợp với cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt tỷ lệ 74,2 %. Phối hợp thụ lý, giải quyết án tại Cơ quan điều tra đạt 51,42%. Trong giai đoạn truy tố, đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện “số hóa hồ sơ” 18/28 vụ (đạt tỷ lệ 64,3%) án hình sự mà Viện kiểm sát thụ lý, giải quyết truy tố. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thực việc tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên từng bước được nâng lên; quan điểm giải quyết vụ án đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng pháp luật. Không có trường hợp Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

(Kiểm sát viên tham gia xét xử tại phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm)

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành 05 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm đối với Trưởng Công an huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan. Tất cả các yêu cầu, kiến nghị đều đã được chấp nhận, tiếp thu và trả lời bằng văn bản. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện còn ban hành 01 Kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án hình sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện theo hướng tăng hình phạt đới với bị cáo. Kết quả Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phúc thẩm chấp nhận tăng mức hình phạt đối với bị cáo.

Việc bắt tạm giữ, tạm giam của cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo có căn cứ, đúng quy định; không có trường hợp lạm dụng bắt khẩn cấp sau đó trả tự do vì không đủ căn cứ để khởi tố. Không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, không xảy ra việc tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật. Tỷ lệ tạm giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 100%. Thông qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự đã ban hành 01 Kiến nghị yêu cầu Chánh án Toà án nhân dân huyện Phú Tân khắc phục vi phạm trong việc ban hành Quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, được chấp nhận.

(Kiểm sát viên tham gia hoạt động khám xét nhà bị can Phan Văn Tài về tội “Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”)

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp,…Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phân công Kiểm sát viên tham gia 127 phiên tòa, đạt tỷ lệ 100% số phiên tòa, phiên họp phải tham gia.

(Kiểm sát viên tham gia xét xử vụ án dân sự)

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luậtđã ban hành 02 Kháng nghị phúc thẩm. Báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án dân sự sơ thẩm, tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Viện kiểm sát tỉnh đã thống nhất và ban hành Kháng nghị phúc thẩm. Ngoài ra, Viện kiểm sát còn ban hành 03 Kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã kiểm sát 595 Quyết định thi hành án. Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc kê biên tài sản 02 việc, giao tài sản 06 việc và tiêu hủy vật chứng 15 việc. Xác minh điều kiện thi hành án 55/519 việc (đạt 10,59%) do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện phân loại chưa có điều kiện. Viện kiểm sát ban hành 01 Kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện khắc phục vi phạm.

Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng được chú trọng; tập trung triển khai nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và bảo đảm việc giải quyết đơn đúng thời hạn.

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong việc điều tra, xét xử, thi hành án hình sự, … bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

Tác giả: Cẩm Thi

Nguồn tin: Viện KSND huyện Phú Tân

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print