Thanh tra theo kế hoạch tại Viện Kiểm sát nhân dân
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Sáng ngày 12/7/2023, Đoàn Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang,  công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy định của Ngành, quy chế hoạt động của đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; việc quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân, tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt. Đoàn thanh tra do ông Phan Thành Giang – Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên. Tiếp, làm việc với đoàn có ông Lê Hoàng Anh – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn cùng toàn thể công chức đơn vị.

Ông Phan Thành Giang, công bố Quyết định thanh tra

Ông Phan Thành Giang – Trưởng đoàn, công bố Quyết định Thanh tra, nêu mục đích Thanh tra nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; trong quản lý, sữ dụng trang phục, giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân, kịp thời đề nghị chấn chỉnh các vi phạm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo và Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị biểu dương, điển hình những thành tích, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng trong ngành Kiểm sát An Giang. Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu việc thanh tra phải đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ đề ra, báo cáo kết quả đến Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đầy đủ, khách quan để có Kết luận được đánh giá toàn diện, chính xác.

Ông Lương Quốc Danh – Phó Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn trình bày báo cáo

Sau công bố quyết định, Đoàn đã trực tiếp nghe đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn báo cáo khái quát chung về cơ cấu tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ công chức tại đơn vị trong mốc thời gian từ 01/12/2021 đến 30/6/2023. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, như kết quả phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017, Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 của liên ngành Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT/BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT, Quy chế số 868/QCPH-LN ngày 24/6/2022 việc phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, việc lập hồ sơ kiểm sát, ghi chép các loại sổ theo dõi về công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; số liệu tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố…..; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự và việc quản lý sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên của đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại sơn. Đoàn tiến hành nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan, cuộc thanh tra được tiến hành trong 30 ngày làm việc, trong trường hợp cần thiết, Đoàn Thanh tra báo cáo Viện trưởng để quyết định mở rộng thời kỳ thanh tra.

Vĩnh Tín

Thanh tra – Khiếu tố (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print