Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,
kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội
(Phòng 2)

1. Giới thiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc tổ chức bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, tổ chức và hoạt động của Phòng được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-VKS-P2 ngày 30/3/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang). Phòng hiện có 09 đồng chí, tất cả đều là Đảng viên. Về trình độ chuyên môn: 04 thạc sĩ luật, 05 cử nhân luật.

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết  nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội; thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phân công.

 

Sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, ngày 23/4/1976, Bộ Tư pháp ban hành Nghị định số 09/BTP-NĐ, thành lập 21 Viện Kiểm sát nhân dân ở các tỉnh miền Nam, trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Ngày 15/5/1976, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Sương giữ chức vụ Viện trưởng với 12 cán bộ đầu tiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang chính thức đi vào hoạt động. Đến đầu năm 1977, các bộ phận nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang được thành lập, trong đó có Bộ phận Kiểm sát điều tra – tiền thân của Phòng, do đồng chí Dương Minh Huấn phụ trách.

Thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 1981, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Tòa án trấn áp bọn gián điệp, phản cách mạng, các tổ chức bạo loạn vũ trang, kịp thời đưa ra xét xử, trừng trị nghiêm khắc những đối tượng cầm đầu trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và các trọng án. Để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phòng Kiểm sát điều tra án Trị an – An ninh được ra đời cùng với Phòng Kiểm sát điều tra án Kinh tế và Phòng Kiểm sát xét xử hình sự do tách chức năng kiểm sát xét xử sơ thẩm thực hiện chuyên khâu.

Đến năm 2003, thực hiện theo Quyết định số 120/2003/QĐ-VTC(V9) ngày 09/4/2003 của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao về việc cơ cấu bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện thông khâu thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm, Phòng được đổi thành Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (sáp nhập Phòng Kiểm sát điều tra án Trị an – An ninh và Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và chức năng kiểm sát xét xử sơ thẩm của Phòng Kiểm sát xét xử hình sự).

Ngày 01/7/2007, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, án an ninh và ma túy được thành lập, do được tách ra từ Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự.Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-VKSTC-V15 ngày 18/8/2015 về việc quy định tên gọi tắt, ký hiệu của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Phòng được đổi tên Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma tuý, trật tự xã hội.

 

Trên cơ sở Quyết định số 63/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Thông báo số 290/VKS ngày 07/02/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) được thành lập cho đến nay.

Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có nhiều lần thay đổi về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và tên gọi của Phòng, nhưng đến nay tổ chức bộ máy của Phòng từng bước được kiện toàn, với đội ngũ Kiểm sát viên, công chức có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Các danh hiệu thi đua

Trải qua quá trình đoàn kết phấn đấu xây dựng, tập thể đơn vị đã lập nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

– Huân chương lao động hạng nhất năm 2009.

– Huân chương lao động hạng nhì năm 2004.

– Huân chương lao động hạng ba năm 2000.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.

– Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang các năm 2018, 2020.

– Cờ thi đua ngành các năm 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018.

– Tập thể lao động xuất sắc các năm 2019, 2020, 2023.

 2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 2, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 313)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print