Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án
(Phòng 8)

1. Giới thiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang được thành lập năm 1976 và đi vào hoạt động với 12 cán bộ đầu tiên; Tổ Điều tra thẩm cứu (xét xử phúc thẩm, thi hành án, giam giữ) cũng được thành lập và hoạt động cho đến ngày nay.

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã trải qua 07 lần thay đổi tên gọi, cụ thể như sau:

– Tháng 04/1976: Tổ Điều tra thẩm cứu

– Tháng 01/1980: Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo;

– Tháng 12/1995: Phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo;

– Tháng 05/2003: Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Phòng 4);

– Tháng 01/2011: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 4);

– Tháng 08/2015: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8).

– Tháng 01/2020: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8).

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) là Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh An Giang, có chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Định kỳ và đột xuất trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kháng nghị, kiến nghị trong việc thi hành án phạt tù đối với Trại giam đóng tại địa phương;

– Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù về việc giam giữ;

– Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án hình sự;

– Yêu cầu thông báo tình hình chấp hành pháp luật, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan; ra quyết định thi hành án hình sự, tự kiểm tra và thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát, trả lời về quyết định, biên bản hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo quy định pháp luật;

– Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp oan sai và vi phạm pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật;

– Đề nghị và kiểm sát việc miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án, tham gia và kiểm sát việc xét, quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách của án treo; đề nghị và kiểm sát việc hưởng thời hiệu thi hành án, xóa án tích;

– Kiểm sát việc thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định của Luật Đặc xá;

– Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu Tòa án, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và cá nhân có liên quan trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, yêu cầu đình chỉ việc thi hành án, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật;

– Tham mưu cho Viện trưởng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các quyết định về thi hành án của Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

– Khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố về hành vi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành dân sự, án hành chính, Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại kể từ khi bản án, quyết định có hiệu lực cho đến khi kết thúc việc thi hành án và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

– Tham mưu cho Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự,hành chính theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đối với các Viện KSND cấp huyện. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính;

– Đề xuất với Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện KSND tỉnh An Giang phân công.

Hơn 47 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có nhiều lần thay đổi về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và tên gọi của Phòng, nhưng đến nay tổ chức bộ máy của Phòng từng bước được kiện toàn, với đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, ngành Kiểm sát nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên đơn vị nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các danh hiệu thi đua

Quá trình đoàn kết phấn đấu xây dựng, tập thể đơn vị đã lập nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009.

– Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao các năm 2002, 2003, 2007, 2010, 2011, 2016, 2022, 2023.

– Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các năm 2022, 2023.

– Từ năm 2006 đến năm 2023, đơn vị 14 lần được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 8, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 307)

Tập thể Phòng 8

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print