Phòng Kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình
(Phòng 9)

1. Giới thiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9) là Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh An Giang, có chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh An Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp và Tòa án cấp dưới có vi phạm. Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, phát hiện vi phạm của các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước, tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm.

– Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn Viện KSND cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ Viện kiểm sát cấp huyện về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Trả lời các vụ, việc do Viện kiểm sát cấp huyện thỉnh thị, báo cáo;

– Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự trong quá trình giải quyết, xét xử của Tòa án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện KSND tỉnh An Giang phân công.

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 9 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 314)

Tập thể Phòng 9

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print