Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)

1. Giới thiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính, vụ việc Kinh doanh thương mại, Lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, được thành lập vào tháng 6 năm 2015 (trước đó là Phòng 12). Biên chế của Phòng 10 hiện nay là 05, gồm: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp và 01 Kiểm sát viên sơ cấp.

Phòng 10 có các chức năng, nhiệm vụ sau:

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật, được quy định trong Luật Tổ chức VKSND; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính và những văn bản pháp quy phạm pháp luật khác có liên quan.

– Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc: án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, và các việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Pháp luật.

– Kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án kịp thời phát hiện vi phạm, tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị; thực hiện các quyền yêu cầu theo thẩm quyền.

– Hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện công tác kiểm sát theo Quy chế của Ngành; trả lời thỉnh thị nghiệp vụ chuyên môn cho Viện kiểm sát cấp huyện thuộc lĩnh vực công tác của Phòng được giao.

– Tham mưu Lãnh đạo Viện giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình giải quyết, xét xử của Toà án thuộc lĩnh vực công tác của Phòng được giao.

– Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh, theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, mặc dù biên chế đơn vị không nhiều, có những thời điểm càng ít người hơn do cán bộ được cử đi học các lớp chính trị, nghiệp vụ, bồi dưỡng, tập huấn … Nhưng với sự đoàn kết và nổ lực phấn đấu, tập thể đơn vị Phòng 10 đã đạt được nhiều thành tích, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua và các nội dung của Chương trình công tác hàng năm đã đề ra. Cụ thể: Kiểm sát chặt chẽ các thông báo thụ lý vụ án và các bản án, quyết định của Toà án hai cấp tỉnh và huyện; kiểm sát lập hồ sơ và tham gia xét xử sơ, phúc thẩm các vụ án hành chính, KDTM và lao động, đảm bảo Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp thuộc phạm vi phải tham gia của Viện kiểm sát theo quy định; thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu về các Thông báo rút kinh nghiệm và phiên tòa rút kinh nghiệm; đảm bảo chất lượng và số lượng các kháng nghị và kiến nghị, trong đó đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành nhiều văn bản kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban ngành chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước; thực hiện nghiêm quy chế thông tin, báo cáo; hoàn thành đầy đủ, kịp thời, các báo cáo nghiệp vụ, chuyên đề đúng nội dung yêu cầu theo chỉ đạo của Viện KSND tối cao và sở ban ngành có liên quan.  

Cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 10 luôn quán triệt, thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc thực hiện năm đức tính người cán bộ ngành Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, để từng đồng chí phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác.

Duy trì họp đơn vị để kiểm điểm, rút kinh nghiệm kết quả công tác. Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy chế nghiệp vụ và kỷ luật nội vụ. Đoàn kết, tương trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan về trang phục ngành và văn hóa nơi công sở; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nội quy, Quy chế của Ngành, không có trường hợp vi phạm hoặc bị xử lý kỷ luật.

Với kết quả đạt được như trên, từ năm 2015 đến nay Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính, vụ việc Kinh doanh thương mại, Lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật luôn đạt “Tập thể lao động tiên tiến” hàng năm.

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 10 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 410)

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print