Phiên tòa hình sự trực tuyến tại huyện Thoại Sơn

Tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến nói riêng, tố tụng trực tuyến nói chung là xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp; phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến giúp đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ vụ án khi không phải di chuyển nhiều và giảm thiểu các chi phí, thời gian đi lại.

Trên cơ sở đó, ngày 19/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện mở phiên tòa xét xử công khai bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Văn Lộc về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là phiên tòa xét xử trực tuyến đầu tiên của địa phương, điểm cầu trung tâm đặt tại Tòa án huyện, có sự tham gia của Hội đồng xét xử, Thư ký, Kiểm sát viên; bị cáo tham gia phiên tòa tại điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ huyện.

(Quang cảnh Hội đồng xét xử tại điểm cầu trung tâm)

Tại phiên tòa, các cơ quan tiến hành tố tụng đã triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục xét xử của một phiên tòa trực tuyến; trang thiết bị phục vụ cho phiên tòa đảm bảo và tuân thủ đúng theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 và Thông tư liên ngành trung ương 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến, cũng như các quy định của pháp luật khác về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân… Nhìn chung về cơ bản phiên tòa đã diễn ra thuận lợi, hình ảnh, âm thanh của từng giai đoạn phiên tòa được tiếp thu, phản ánh đầy đủ. Tuy nhiên do đây là phiên tòa thực hiện trực tuyến lần đầu, các nhân viên điều khiển kỹ thuật không phải là người chuyên môn sâu nên vẫn có một số lỗi chậm về hình ảnh và âm thanh chưa chuẩn… đôi lúc phải lặp đi lặp lại các câu hỏi thẩm tra xét hỏi công khai và Chủ tọa phiên tòa cũng rất cẩn thận điều hành không lệ thuộc thời gian để đảm bảo tính chuẩn xác của các nội dung xét hỏi, thẩm vấn, tranh tụng,… Mục tiêu phải đúng người đúng tội đúng pháp luật.  

(Bị cáo tại điểm cầu Nhà tạm giữ)

Sau khi kết thúc phiên tòa, lãnh đạo hai ngành tố tụng huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá và điều chỉnh kịp thời những thiếu sót, lỗi kỹ thuật để hoạt động xét xử trực tuyến trở thành hoạt động tố tụng chủ yếu, có hiệu quả trong tương lai.

 

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print