Kiểm sát Nhà tạm giữ – Công an huyện Châu Phú Quý I năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Sáng ngày 22/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện chế độ thăm gặp, gửi quà và công tác giáo dục, nhận xét đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Châu Phú Quý I/2022. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên làm khâu công tác này.

(Đoàn nghe đại diện Nhà tạm giữ Báo cáo kết quả thực hiện nội dung kiểm sát)

Sau khi nghe Đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện chế độ thăm gặp, gửi quà, công tác giáo dục, nhận xét đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Nhà tạm giữ. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan; kiểm sát tại buồng giam giữ; gặp hỏi một số người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ.

Nhìn chung, về cơ bản Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế độ thăm gặp, gửi quà của thân nhân đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; định kỳ thực hiện tốt việc nhận xét, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong việc thực hiện nội quy Nhà tạm giữ cũng như các quy định của pháp luật, đảm bảo an tâm tư tưởng đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân nên không để xảy ra trường hợp nào khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực giam giữ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

(Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố kết luận)

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã ban hành kết luận, kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật của Nhà tạm giữ trong việc thực hiện chế độ thăm gặp, gửi quà cũng như công tác giáo dục, nhận xét việc chấp hành nội quy của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được tuân thủ đúng quy định và ngày càng hoàn thiện hơn.

(Đ/C Nguyễn Văn Thanh – Đại diện Lãnh đạo Công an huyện phát biểu ý kiến tiếp thu)

Đại diện Lãnh đạo Công an huyện Châu Phú và Nhà tạm giữ đã phát biểu ý kiến tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những vi phạm thiếu sót mà Đoàn đã kết luận nhằm chấn chỉnh, thực hiện tốt hơn chế độ thăm gặp, gửi quà, công tác giáo dục, nhận xét đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong thời gian tới.

Tác giả: Bảo Thanh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Phú (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print