Dự sinh hoạt Chi bộ cơ sở theo Kế hoạch của
Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Huyện ủy Thoại Sơn về việc dự sinh hoạt Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở giai đoạn 2023 – 2025 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện. Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2023, đồng chí Lê Hoàng Anh, Huyện ủy viên đã đến dự buổi sinh hoạt Chi bộ ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Tây đã thông tin một số nội dung Bản tin Thông báo nội bộ tháng 5/2023; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 5 của Chi bộ cho thấy tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ, thảo luận trong Chi bộ được thực hiện dân chủ, từng mãn công tác được phân công cho các đảng viên đều được tổng hợp báo cáo đầy đủ qua từng số liệu và tỉ lệ hoàn thành cụ thể, đảng viên đóng đảng phí đúng quy định. Vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Về tình hình kinh tế – xã hội của ấp, Nhân dân đã hoàn thành xuống giống dứt điểm vụ Hè Thu năm 2023. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có tệ nạn xã hội xảy ra, tuyên truyền vận động Nhân dân trong ấp thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Tại buổi sinh hoạt Chi bộ cũng đã nêu ra những công việc còn yếu kém, chưa đạt chỉ tiêu. Đồng thời, kết hợp với công tác phê bình và tự phê bình của từng đảng viên trong Chi bộ. Từ đó đặt ra những mặt cần khắc phục và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới. 

Đồng chí Lê Hoàng Anh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Hoàng Anh đã góp ý nhận định chung.  Chi bộ ấp Vĩnh Tây tổ chức sinh hoạt theo đúng mục đích, yêu cầu Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt mạnh trong thời gian tới để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, uy tín của Đảng trong Nhân dân, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong ấp.

 

Mỹ Linh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print