Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang kiểm tra công tác kiểm sát năm 2021 và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên

Thực hiện Quyết định số 1173/QĐ-VKS ngày 21/9/2021 và Quyết định số 1206/QĐ-VKS ngày 30/9/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Ngày 21/10/2021, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang do đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm sát năm 2021 và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên. 

(Đồng chí Từ Thu Ba – Trưởng phòng 9, Phó Trưởng đoàn kiểm tra
công bố Quyết định kiểm tra)

(Đồng chí Phan Thanh Giang – Chánh Thanh Tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra
công bố Quyết định kiểm tra)

Sau khi công bố các Quyết định kiểm tra, đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ đạo, yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên báo cáo một số nội dung trọng tâm xoay quanh việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân của đơn vị để phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn. 

(Đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang
phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thìn, Trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân thành phố Long Xuyên báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 13/10/2021 ) và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị. 

(Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Viện trưởng VKSND thành phố Long Xuyên báo cáo công tác kiểm sát và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị )

Sau phần báo cáo của đơn vị, thành viên Đoàn kiểm tra đã trực tiếp nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến nội dung được kiểm tra. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Thìn có nhận xét: Đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ việc kiểm tra của đoàn. Thời gian qua, Viện kiểm sát thành phố Long Xuyên đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động. Năm 2021, có số lượng công việc của nhiều khâu công tác phát sinh nhiều, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đơn vị đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 113/113 chỉ tiêu nghiệp vụ theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC. Đối với các thiếu sót trong tác nghiệp cần tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong thời gian tới. 

(Đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang
phát biểu kết luận công tác kiểm tra)

Phát biểu tiếp thu ý kiến, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Viện trưởng, thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra, cảm ơn các ý kiến đóng góp chân tình của Thành viên đoàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát đối chiếu Kế hoạch công tác và các chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định số 139/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2021.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Mến, Ảnh: Duy Thảo
Nguồn tin: VKSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print