Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 03/8/2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hương, Kiểm tra viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang. Các đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng; Nguyễn Văn Thạnh, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện KSND tỉnh. 

(Quan cảnh Hội nghị)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ; kịp thời tổ chức học tập, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

(Đồng chí Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới cũng như đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(Đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên,
Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh
chủ trì tham luận tại Hội nghị)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang ghi nhận các ý kiến tham luận, đóng góp tại Hội nghị. Đồng thời đồng chí yêu cầu Đảng ủy và các Chi ủy trực thuộc trong 6 tháng cuối năm 2022, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đơn vị; tăng cường lãnh đạo các khâu công tác, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2022 theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội; các tổ chức đoàn thể phấn đấu đạt vững mạnh trở lên, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện có hiệu quả các phòng trào thi đua của Ngành và của địa phương. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

                                                                      

  Tác giả: Mai Huyền, Ảnh: Nguyễn Mạnh

                                                              Nguồn tin:Phòng 15 (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print