Cụm thi đua số 2 VKSND tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 04/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 1718/KH-VKS ngày 29/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, được sự thống nhất của Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 10/02/2023 Cụm thi đua số 2 gồm Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tri Tôn, Tịnh Biên, Tân Châu, Châu Đốc và An Phú tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua. Tham dự buổi lễ có tập thể lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong cụm.

(Quang cảnh buổi Lễ)

Tại buổi lễ, đại biểu được nghe nội dung Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Quy chế tổ chức hoạt động, bình xét thi đua năm 2023 của Cụm. Căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên trong cụm đã thảo luận, thống nhất sửa đổi một số nội dung trong Kế hoạch cũng như Quy chế tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của Cụm. Trong năm 2023, Cụm số 2 thống nhất phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu của phong trào thi đua; lấy kết quả, thành tích đạt được là căn cứ chủ yếu để bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua do Ngành phát động cũng như các phong trào do địa phương tổ chức.  

(Ký kết giao ước thi đua)

Qua 01 buổi làm việc nghiêm túc, tất cả các đơn vị trong cụm đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”.

Một số hình ảnh khác

 

Tác giả: Neáng Ly

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tri Tôn (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print