Cụm thi đua số 1 tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 09/02/2023, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, Cụm thi đua số 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, gồm 06 đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên và các huyện Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn long trọng tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí là Viện trưởng cùng với công chức của Viện kiểm sát nhân dân các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Trung Chánh – Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 phát biểu khai mạc Lễ ký kết giao ước thi đua. Đồng chí Lâm Thanh Vân – Cụm phó thông qua Bản tổng hợp đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể và các cá nhân; Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm.

(Đồng chí Lê Trung Chánh – Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 phát biểu khai mạc)

Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 1 tiếp tục xác định các nhiệm vụ cần phải phấn đấu thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về ban hành Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân để làm căn cứ, đánh giá và bình xét thi đua vào cuối năm 2023.

(Viện trưởng các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

(Đồng chí Lâm Thanh Vân – Cụm phó thông qua bản đăng ký tổng hợp đăng ký thi đua và Giao ước thi đua năm 2023)

(Viện trưởng các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 chụp ảnh lưu niệm)

(Lãnh đạo và công chức chụp ảnh lưu niệm)

 

Tác giả: Thanh Phong

Nguồn tin: Viện KSND huyện Phú Tân (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print