VKSND thành phố Long Xuyên Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 13/02/2023, VKSND thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 của Tỉnh An Giang về Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Chúc – Chi ủy viên chi bộ – Phó Viện trưởng triển khai toàn văn nội dung chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với kết cấu chuyên đề gồm 2 phần: Thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; Thứ hai: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay. Giới thiệu những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và liên hệ, vận dụng trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị vừa hồng, vừa chuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

(Quang cảnh hội nghị)

Qua học tập chuyên đề, nhằm giúp đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay; gương mẫu, trách nhiệm hơn trong rèn luyện đạo đức, lối sống và tự giác trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sau học tập chi ủy, lãnh đạo đơn vị yêu cầu từng đảng viên, người lao động viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để Chi ủy, Ban lãnh đạo theo dõi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng công chức, đảng viên cuối năm và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

 

Tác giả: Hoàng Nhựt, Ảnh: Duy Thảo

Nguồn tin: Viện KSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print