Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thực hiện Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Sau khi nghiên cứu hồ sơ thi hành án; kiểm sát việc lập, quản lý, sử dụng sổ nghiệp vụ; kiểm sát việc thụ lý, ra quyết định, thông báo các quyết định về thi hành án dân sự; kiểm sát việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản; ngày 26/9/2022, Đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đỗ Tấn Quốc, Phó Trưởng đoàn thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Kết quả kiểm sát ghi nhận quá trình tổ chức thi hành án, nhìn chung Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và Chấp hành viên đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ban hành và gửi các quyết định, văn bản về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, từ đó ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của cá nhân, tổ chức được nâng lên; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

(Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát)

Tuy nhiên, Cục cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án như:

Tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, nhất là đối với án liên quan đến bất động sản, như khi kê biên quyền sử dụng đất đa số người phải thi hành án và các chủ sở hữu liền kề không phối hợp xác định mốc ranh, dẫn đến việc thực hiện việc đo đạc bị chậm trễ làm kéo dài thời gian thi hành án.

Đương sự chây ỳ, không tự nguyện thi hành, có thái độ chống đối khi cưỡng chế. Lợi dụng quyền được khiếu nại đương sự đã cố ý khiếu nại không có căn cứ, sai sự thật, để kéo dài thời gian thi hành án.

Đối với tài sản đưa ra bán đấu giá có giá trị lớn, không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc bị hạn chế đối tượng tham gia đấu giá. Phải giảm giá nhiều lần, gây thiệt hại cho đương sự cũng như chậm tiến độ thi hành án.

Đặc biệt đối với tài sản phải thi hành án là tài sản chung của vợ, chồng nhưng Tòa án tuyên chỉ một bên vợ hoặc chồng phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Ngoài ra, Kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ ngoài những ưu điểm nêu trên còn có những thiếu sót, vi phạm theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, Đoàn kiểm sát kiến nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót được nêu trong Kết luận; yêu cầu các Chấp hành viên kiểm tra hồ sơ, thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Sau khi công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và các Chấp hành viên thống nhất với Kết luận. Qua đó, Cục trưởng sẽ quán triệt và rút kinh nghiệm đến các Chấp hành viên. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự sẽ khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót.

Tác giả: Chí Thanh

Nguồn tin: Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print