Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Sau 30 ngày làm việc theo kế hoạch, ngày 16/8/2023, Đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tiến hành công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang. Tham dự buổi công bố có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, các Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm sát. Tham gia giám sát theo quy chế phối hợp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thoa, Trưởng phòng Dân chủ, Pháp luật, Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Kết quả kiểm sát ghi nhận quá trình tổ chức thi hành án, nhìn chung Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và Chấp hành viên đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ban hành và gửi các quyết định, văn bản về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành, trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Một số vụ việc có tính chất phức tạp, nhất là đối với án liên quan đến bất động sản, như khi kê biên quyền sử dụng đất đa số người phải thi hành án đều không phối hợp xác định mốc ranh, dẫn đến việc đo đạc bị chậm trễ làm kéo dài thời gian thi hành án; đương sự chây ỳ, không tự nguyện thi hành, có thái độ chống đối khi cưỡng chế, lợi dụng quyền được khiếu nại cố ý khiếu nại nhiều lần, gửi đến nhiều cấp, nhiều cơ quan khác nhau để kéo dài thời gian thi hành án.

Phó Cục trưởng Trần Bửu Thọ phát biẻu tiếp thu

Ngoài ra, Kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ ngoài những ưu điểm nêu trên còn có một số hạn chế, thiếu sót theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát

Để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót Đoàn kiểm sát kiến nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót được nêu trong dự thảo Kết luận; yêu cầu các Chấp hành viên kiểm tra hồ sơ, khắc phục và thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Sau khi công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và các Chấp hành viên đều thống nhất với dự thảo Kết luận. Qua đó, Cục trưởng sẽ quán triệt và rút kinh nghiệm đến các Chấp hành viên, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót.

 

Chí Thanh – Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print