Đoàn kiểm tra 893 của Ban Bí thư Trung ương làm việc với
Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang

Sáng ngày 16/8/2023, Đoàn kiểm tra thành lập theo Quyết định số 893-QĐNS/TW, ngày 07/6/2023 của Ban Bí thư do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Đoàn kiểm tra, gồm các đồng chí: Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trung Khải, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Việt Hùng, Chuyên viên chính, Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Quý, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa bàn IA, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu làm việc

Thay mặt Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng báo cáo kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo

Sau khi nghe Báo cáo tự kiểm tra của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 21 và Chỉ thị 26 của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị; Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, các tài liệu liên quan; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, về cơ bản, Đoàn Kiểm tra nhất trí với Báo cáo của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tuy nhiên yêu cầu báo cáo nêu rõ thêm về tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận. Công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, hồ sơ của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn Kiểm tra khá chu đáo, đầy đủ; báo cáo được các đồng chí chỉ đạo xây dựng có bố cục rõ ràng, nội dung khá chi tiết, cụ thể, bám sát đề cương hướng dẫn, phản ánh sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Kết luận 21 và Chỉ thị 26 được kiểm tra.

Đoàn Kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh

Thay mặt Ban Cán sự đảng, đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang  đã báo cáo bổ sung thêm về một số vấn đề mà thành viên Đoàn kiểm tra nêu, đồng thời tiếp thu để bổ sung vào báo cáo tự kiểm tra, hoàn thiện gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Kiểm tra.

 

Mai Huyền – Phòng 15 (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print