Kiểm sát đột xuất Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú

Thực hiện Chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Văn bản số 3217/VKSTC-V11 ngày 10/8/2023 về việc tiến hành kiểm sát và báo cáo việc thi hành án dân sự theo nội dung tố cáo của ông Hồ Văn Tô đối với ông Huỳnh Minh Đấu, nguyên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án.

Ngày 17/8/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thành lập đoàn trực tiếp kiểm sát đột xuất và tiến hành kiểm sát việc tổ chức thi hành Bản án số 112/2014/DSPT ngày 07/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang và tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú.

Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất

Tại thời điểm kiểm sát, Đoàn đã được nghe Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú báo cáo tóm tắt quá trình thi hành vụ việc, đồng thời các thành viên của Đoàn trực tiếp kiểm sát hồ sơ và tiến hành làm việc với ông Hồ Văn Tô để làm rõ một số vấn đề về nội dung tố cáo của ông.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã kiểm sát tất cả các hồ sơ, tài liệu và ghi nhận các ý kiến trình bày của các cá nhân có liên quan. Đoàn sẽ ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát và báo cáo kết quả theo Chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Chí Thanh – Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print