Chi bộ VKSND thị xã Tân Châu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu
năm 2022

Sáng ngày 06/4/2023, Ban Thường Vụ Thị ủy Tân Châu đã tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu vinh dự được Ban Thường vụ Thị  ủy Tân Châu cộng nhận và khen thưởng Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022.

Là một trong số những Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thị xã Tân Châu, những năm qua, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, nội bộ đoàn kết thống nhất, Chi bộ VKSND thị xã Tân Châu luôn phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đội ngủ Đảng viên tận tâm, tận lực, hết mình vì sự nghiệp chính trị của Ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Bí thư Chi bộ nhận giấy khen

Thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác chuyên môn, Chi ủy luôn bám sát Chỉ thị công tác của Viện KSND tối cao, Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh, Chi ủy xây dựng Nghị Quyết Chi bộ đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác. Từng cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Với tinh thần đó, để đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao nhất, Chi bộ thống nhất với lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công, giao việc cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ. Kết quả giải quyết công việc trên các mặt công tác năm sau luôn cao hơn năm trước.

 Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng xây dựng Ðảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trước hết, Chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên nêu gương trong rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Luôn chú trọng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ bằng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng Đảng viên, xác định “để Chi bộ mạnh thì mỗi đảng viên phải tốt”. Đảng viên phải nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, là nhân tố để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ nhiều năm liền đều được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, tập thể Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác của Ngành, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, kịp thời tham mưu cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm góp phần ổn định, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cùng trong việc xây dựng và phát triển thị xã Tân Châu ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã đã đề ra.

Khánh Vi

Nguồn tin:  Viện KSND thị xã Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print