Chi bộ Khối Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, sáng ngày 19/5/2023, Chi bộ khối Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 năm 2023 “Quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” (gọi tắt là Quy định số 69), đây là quy định về kỷ luật của Đảng được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được quy định một cách cụ thể các hành vi và chế tài xử lý để làm căn cứ xem xét kỷ luật. Quy định này thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 15/11/2017 và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Xuất phát từ thực tiễn cho thấy, công tác kỷ luật của Đảng có vai trò quan trọng trong việc gắn bó chặt chẽ các thành viên trong tổ chức thành một khối thống nhất, giúp điều chỉnh hành vi của tổ chức đảng, đảng viên. Nơi nào công tác kiểm tra, kỷ luật được thực hiện chặt chẽ thì tổ chức vững mạnh, ngược lại nếu kiểm tra, kỷ luật lỏng lẻo thì tổ chức suy yếu. Song thực trạng cho thấy hiện nay nhiều đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ chưa nắm rõ các quy định của Đảng về công tác kỷ luật, do đó Chi bộ Khối Văn phòng đã quyết định chọn vấn đề này làm nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Được sự phân công của Chi bộ, tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Thành Giang, đảng viên được giao chủ trì nhóm biên soạn, trình bày giới thiệu khái quát các nội dung cơ bản của Chuyên đề như: sự cần thiết ban hành quy định; những nội dung chính và các điểm mới của Quy định số 69 so với các quy định cũ; liên hệ thực tiễn công tác tại Đảng bộ VKSND tỉnh An Giang…

Đồng đồng chí Phan Thành Giang triển khai chuyên đề

Chuyên đề được nhiều đảng viên thảo luận, nhận định được biên soạn đầy đủ các nội dung cần thiết. Tại buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến đóng góp làm rõ thêm một số nội dung xung quanh quy định về việc kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện, từ đó giúp cho đảng viên trong Chi bộ nắm bắt cơ bản đầy đủ, cụ thể các quy định cũng như việc thực hiện, chấp hành trong thời gian tới.

Xác định tầm quan trọng của chuyên đề, đồng chí Hồ Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ khối Văn phòng kết luận, yêu cầu từng đảng viên trong Chi bộ tiếp tục tự tìm hiểu, nghiên cứu nội dung Quy định số 69, đồng thời phân công đồng chí Trần Chí Tâm – Phó Bí thư Chi bộ phụ trách việc tiếp tục triển khai các nội dung của Quy định số 69 liên quan công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác cán bộ… tại các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng.

Theo Kế hoạch, các tháng còn lại trong năm 2023, Chi bộ Khối Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện sinh hoạt thêm 02 chuyên đề, trong đó có 01 chuyên đề sẽ được thực hiện bằng hình thức kết hợp tham quan thực tế tại các điểm di tích văn hóa lịch sử trong hoặc ngoài tỉnh.

 

Tấn Để

Nguồn tin: Chi bộ Khối Văn phòng (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print