Chi bộ khối hình sự họp lệ, sinh hoạt tài liệu và công nhận đảng viên chính thức

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở, ngày 15/12/2022, tại buổi họp định kỳ, Chi bộ Khối hình sự, thuộc đảng ủy Viện KSND tỉnh An Giang đã tiến hành sinh hoạt tài liệu của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về Ngày nhân quyền thế giới (10/12) và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 10/12/2022) đến toàn thể đảng viên chi bộ.

(Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ)

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã được phổ biến lịch sử hình thành ngày Nhân quyền thế giới: Ngày 10/12/1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” đây là nền tảng cho bộ luật Nhân quyền quốc tế, gồm hai Công ước cơ bản về quyền con người (Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa) đã được Liên hiệp quốc thông qua vào năm 1966. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền là bản tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại và ngày 10/12 hàng năm được chọn làm ngày “Nhân quyền thế giới”.

Là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam luôn coi việc bảo đảm quyền con người là bản chất, mục đích của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực này, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Các nguyên tắc và giá trị về quyền con người, về tự do, dân chủ đã được quy định và thể hiện trong các bản Hiến pháp của nước ta kể từ năm 1946 đến nay. Trên trường Quốc tế, Việt Nam đã được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008 – 2009) và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014 – 2016). Gần đây nhất, ngày 11/10/2022, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đó là sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo đảm, thực thi quyền con người.

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại; con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Theo đó, những tiêu chuẩn về quyền con người càng được củng cố và phát triển, đời sống của người dân ngày càng thay đổi và được nâng cao.

Bên cạnh đó, cách đây 70 năm(10/12/1952), Trung ương Đảng đã quyết định tiến hành Chiến dịch Tây Bắc. Chiến dịch giành thắng lợi sau 02 tháng phát động, đây là một trong những chiến thắng oanh liệt, có ý nghĩa chiến lược làm chuyển biến cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta, góp phần tạo thế và lực mới, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954.

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Bắc là sự hội tụ của nhiều nhân tố, là kết quả của quá trình 7 năm chiến đấu gian khổ, là kết tinh sức mạnh tổng hợp của cả nước, trực tiếp là các đơn vị chủ lực cùng quân và dân các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu (nay là Lai Châu và Điện Biên). Thắng lợi đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam, đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới… Vận dụng những bài học kinh nghiệm quý từ chiến thắng Tây Bắc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

(Đồng chí Phan Anh Kiệt đọc bản tự kiểm điểm quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu với vai trò đảng viên dự bị)

Sau khi sinh hoạt tài liệu, Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 12/2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023. Đồng thời, tiến hành xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị đồng chí Phan Anh Kiệt. Qua 01 năm rèn luyện, thử thách với vai trò đảng viên dự bị, đồng chí Kiệt đã không ngừng nỗ lực, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ được giao của đơn vị và công tác Chi bộ; luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Với những kết quả trên, tập thể Chi bộ thống nhất, đề nghị Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Đảng ủy khối công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Chi bộ Khối Hình sự (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print