Ngành kiểm sát An Giang phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 15 và 16/12/2022, Sở Tư pháp phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đợt IV năm 2022. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã cử ông Nguyễn Thành Năng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh – Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự tham dự, làm báo cáo viên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Năng đã triển khai đến đại biểu tham dự các nội dung: khái niệm; lịch sử phát triển của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2021 và một số tình hình thực tế về công tác điều tra, truy tố, xét xử án hình sự trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó: Tố tụng hình sự được hiểu “là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nuớc khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự”. Quá trình hình thành và phát triển của Luật tố tụng hình sự gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước Việt Nam. Với chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, thời gian qua, Luật tố tụng hình sự nước ta đã có những đóng góp to lớn trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo hiệu quả của công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định xã hội để phát triển kinh tế của đất nước.

(Ông Nguyễn Thành Năng triển khai tại Hội nghị)

Trải qua nhiều lần sửa đổi, thay thế, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã kế thừa và phát triển pháp luật tố tụng qua từng thời kỳ để hoàn thiện, phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn; luật hóa các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt;nội dung của luật quy định cụ thể trình tự, thủ tục và các hoạt động tố tụng trong từng giai đoạn nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm; phân định hợp lý thẩm quyền giữa các cơ quan tố tụng, giữa các cấp tố tụng tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân… đã và đang đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

* Những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2021

Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP), có hiệu lực ngày 14/01/2022; thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an cấp xã và hoàn thiện một số quy định pháp luật còn bất cập. Ngày 12/11/2021, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, sửa đổi 06 Điều của Bộ luật năm 2015, cụ thể: Điều 146. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại; Điều 157. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự; Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra; Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án. Song song đó, để triển khai thi hành Luật kịp thời, hiệu quả, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, ban hành Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/11/2021, quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo điểm c khoản 1 Điều 148, điểm d khoản 1 Điều 229 và điểm d khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch 01 ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố… nhằm thực hiện tốt các Điều luật được sửa đổi nêu trên.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Phòng 7 (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print