Châu Đốc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) thành phố Châu Đốc, tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, tại Cơ quan điều tra cùng cấp.

Căn cứ Quyết định số 94/QĐVKSCĐHS và Kế hoạch số 95/KHVKSCĐHS, cùng ngày 20/3/2023 của Viện trưởng Viện KSND thành phố Châu Đốc. Đoàn Kiểm sát, do Viện trưởng Trần Hữu Tài làm Trưởng đoàn; ông Trần Thanh Liêm Phó Viện trưởng, Phó trưởng đoàn; cùng các Thành viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Làm việc với Đoàn Kiểm sát, có ông Thượng tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đội trưởng, Đội phó, Điều tra viên, Cán bộ điều tra các Đội nghiệp vụ điều tra Công an thành phố Châu Đốc.

Đoàn Kiểm sát đã tiến hành công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát; nghe, ghi nhận báo cáo, ý kiến bổ sung của Đại diện Lãnh đạo, Điều tra viên Cơ quan điều tra cùng cấp; tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ nghiệp vụ, kết quả tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết quả trực tiếp kiểm sát, nhận thấy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra cùng cấp, luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý việc tiếp nhận và trực 24/24 giờ, để tiếp nhận đầy đủ các nguồn tin về tội phạm. Đối với vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo Liên ngành, phối hợp chỉ đạo giải quyết, góp phần phân loại, xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định quy định Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản áp dụng, thi hành (Thông tư Liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017 và số 01/2021/TTLT ngày 29/11/2021 của Liên ngành Tư pháp Trung ương).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm, cần khắc phục triệt để.

Đại diện Đoàn Kiểm sát công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát

Ngày 12/4/2023, Viện KSND thành phố Châu Đốc, thông qua Dự thảo Kết luận, Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc; chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân cần có biện pháp, giải pháp khắc phục, góp phần tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra cùng cấp; nhất là, trong phối hợp tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thượng tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cùng cấp, Đại diện Lãnh đạo Đơn vị được trực tiếp kiểm sát, phát biểu thống nhất những nội dung Kết luận, tiếp thu kiến nghị, các ý kiến đóng góp, hứa hẹn chỉ đạo triển khai các biện pháp hữu hiệu khắc phục, để công tác phối hợp đạt thực chất, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, thời gian tới.

Chí Nam
Nguồn tin: Viện KSND thành phố Châu Đốc (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print