VKSND huyện Thoại Sơn tổ chức triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc Hội, Thông tư liên tịch số 05/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến và hưởng ứng phong trào thi đua: Ngành kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-VKSTC và Kế hoạch số 75/KH-VKSTC ngày 26/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc Hội về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến và phát động hưởng ứng phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tham dự chủ trì hội nghị, có đồng chí Lê Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn; và các đồng chí Lương Quốc Danh, Bùi Ngọc Hương – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn cùng toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.

(Đồng chí Bùi Ngọc Hương – Phó Viện trưởng triển khai Kế hoạch phong trào thi đua
trong ngành Kiểm sát nhân dân)

(Đồng chí Dương Ngọc Sử – Kiểm sát viên sinh hoạt toàn văn Nghị quyết và Thông tư liên tịch
hướng dẫn tổ chức phiên tòa trực tuyến)

Sau khi các đồng chí Bùi Ngọc Hương, Dương Ngọc Sử sinh hoạt triển khai các Kế hoạch, Nghị quyết, Thông tư, đồng chí Lê Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã phát biểu yêu cầu: Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị cần nhận thức, xác định đúng ý nghĩa, tầm quan trọng thiết thực của Nghị quyết, Thông tư, Kế hoạch. Từng cá nhân phải chủ động nghiên cứu, học tập, nắm vững các mục đích và yêu cầu của các văn bản nêu trên để thực hiện đúng các quy định về tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính. Bên cạnh, đồng chí cũng đề nghị các công chức, người lao động của đơn vị hưởng ứng tích cực, ra sức phấn đấu, làm việc, học tập để thực hiện tốt phong trào thi đua của Ngành đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp đảm bảo các các nội dung trong các Nghị quyết, Thông tư, Kế hoạch được triển khai đầy đủ đến cán bộ, công chức trong đơn vị nghe để nghiên cứu, thực hiện.

Tác giả: Ngọc Sử

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print