Viện KSND TP Long Xuyên tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Thực hiện Công văn số 393-CV/TU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên về việc đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022; được sự thống nhất của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên phụ trách Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, ngày 02/12/2022 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên. Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy Long Xuyên và 16 đảng viên của Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Long xuyên.

(Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Chi ủy viên chi bộ Viện kiểm sát thành phố Long Xuyên thông qua báo cáo của tập thể lãnh đạo)

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Chi ủy viên thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy và lãnh đạo, báo cáo đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các công tác xây dựng Đảng; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát…Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn và định hướng hoạt động cho năm 2023.

Phần thảo luận, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp cho hoạt động của Chi bộ.

(Các Đảng viên tham gia đóng góp)

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm từng cá nhân lãnh đạo và đảng viên. Hội nghị đã đạt được mục tiêu đề ra với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trọng tâm, bảo đảm đúng quy định, quy trình đánh giá, nghiêm túc, chất lượng; đánh giá đúng ưu điểm, làm rõ hạn chế và nguyên nhân.

(Đông chí Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí đồng chí Bùi Văn Tặng,  Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đánh giá công tác chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn của Thành ủy trong công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí yêu cầu Chi ủy và ban lãnh đạo Viện kiểm sát thành phố Long Xuyên tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, làm tốt hơn việc tham mưu cho Thành ủy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bản thành phố.

(Đông chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư chi bộ phát biểu tiếp thu)

Thay mặt tập thể, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và ý kiến đóng góp của các Ban xây dựng Đảng. Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Long Xuyên sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các quy định của Đảng, của Ngành, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, kế hoạch công tác của Ngành năm 2023.

Tác giả: Duy Thảo

Nguồn tin: Viện KSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print