Viện KSND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đã được Viện KSND cấp trên thông báo rút kinh nghiệm và các án lệ về dân sự, hành chính

Ngày 10/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến, chuyên đề “Quán triệt, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đã được Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên thông báo rút kinh nghiệm và các Án lệ về dân sự, hành chính”, theo Kế hoạch số 212/KH-VKS, ngày 25/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Nhằm đề ra giải pháp, tập huấn kỹ năng nghiên cứu, nhận diện được những vi phạm của Tòa án, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót của công chức, Kiểm sát viên khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 23/3/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình và Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021, về việc tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Chánh Thanh tra, đồng chí Phó Chánh Văn phòng; Lãnh đạo cùng toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên Phòng 9, Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Lãnh đạo và Kiểm sát viên sơ cấp làm công tác dân sự, hành chính Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tại các điểm cầu trực tuyến cấp huyện, có sự tham dự của lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của Viện kiểm sát nhân dân 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang.  

(Quang cảnh buổi Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Phòng 9, Phòng 10 báo cáo chuyên đề về “Quán triệt, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, đã được Viện kiểm sát nhân dân cấp trên thông báo rút kinh nghiệm”; “Quán triệt, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đã được Viện kiểm sát nhân dân cấp trên thông báo rút kinh nghiệm” và “Tổng hợp những nội dung chính trong các Án lệ về dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua”.

Các báo cáo đã tổng hợp được những mặt tích cực và vi phạm, thiếu sót trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính thông qua các quyết định, bản án vụ việc dân sự, vụ án hành chính bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, có trách nhiệm của Kiểm sát viên, đã được Viện kiểm sát nhân dân cấp trên thông báo rút kinh nghiệm trong năm 2021 và quý 1/2022. Phân tích, nhận diện được các dạng loại vi phạm về tố tụng và nội dung dẫn đến bị cấp trên hủy, sửa án. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng dân sự. Tổng hợp những nội dung chính của án lệ đối với những vụ án có tính chất phức tạp, xảy ra thường xuyên và phổ biến trên địa bàn để các cán bộ, kiểm sát viên nắm và áp dụng khi đề xuất giải quyết vụ án.

Đồng thời tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các bài tham luận “Những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật”; “Những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiến nghị, kháng nghị” “Các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng kháng nghị ngang cấp” của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

(Đồng chí Từ Thu Ba – Trưởng Phòng 9 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị)

(Đồng chí Vũ Hồng Thanh – Trưởng Phòng 10 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị)

(Đồng chí Nguyễn Mỹ Duyên – Phó Trưởng Phòng 9 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu các lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phải quan tâm sâu sát đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Phân công các Kiểm sát viên có năng lực, sở trưởng đảm nhiệm thực hiện công tác kiểm sát này. Đồng thời từng Kiểm sát viên phải tự nâng cao nhận thức, thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các văn bản của của ngành để hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện trong việc gửi bản án, quyết định, chuyển hồ sơ vụ án; chế độ thông tin báo cáo; thông tin kịp thời các vi phạm để trao đổi nghiệp vụ, chủ động thực hiện kháng nghị trong thời hạn luật định. Kịp thời báo cáo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp trên những vụ án có quan điểm khác nhau giữa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa với Hội đồng xét xử, để cùng nhau phối hợp thực hiện công tác kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nâng cao chất lượng văn bản thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 23/3/2018 và Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ với Tòa án để nắm rõ số vụ, việc Tòa án thụ lý, giải quyết; nắm chắc số lượng bản án, quyết định do Tòa án gửi đến, phân công công chức nghiên cứu, kiểm sát theo quy định của pháp luật, nhằm phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, kịp thời thực hiện quyền kháng nghị. Kiên quyết khắc phục tâm lý nể nang, ngại va chạm, dẫn đến bỏ lọt vi phạm hoặc nhận thức, áp dụng pháp luật thiếu chính xác dẫn đến quyết định kháng nghị không đủ căn cứ hoặc không cần thiết…”

(Đồng chí Trần Văn Thìn – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu Kết luận Hội nghị)

Thông qua Hội nghị,với tinh thần đổi mới, quyết tâm, trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, kiểm tra viên và chuyên viên 2 cấp kiểm sát, đã rút ra các bài học kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục, hạn chế vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo Kế hoạch của Viện tỉnh và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tác giả: Mỹ Duyên, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Phòng 9

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print