Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01 ngày 15/4/2022: Thêm điều kiện người bị phạt tù được hưởng án treo

Ngày 15/4/2022, Hội đồng thẩm phán – Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán – Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Theo đó, tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, về việc có nhân thân tốt, Hội đồng Thẩm phán đã sửa đổi, bổ sung một số điều kiện được xem xét hưởng án treo, như sau:

a) Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo; (Điều luật cũ quy định tính đến lần phạm tội đã quá 06 tháng);

b) Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;

c) Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo”.

Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, về những trường hợp không cho hưởng án treo, theo đó, “người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy nã hoặc yêu cầu truy nã” không được hưởng án treo, trừ trường hợp đã ra đầu thú trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử”. Hay tại khoản 5, đã loại trừ thêm một số trường hợp không cho hưởng án treo, cụ thể:

“5. Người phạm tội 02 lần trở lên, trừ một trong các trường hợp sau:

a) Người phạm tội là người dưới 18 tuổi;

b) Các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng;

c) Các lần phạm tội, người phạm tội là người giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể;

d) Các lần phạm tội do người phạm tội tự thú”.

Nghị quyết này đã được thông qua ngày 23/3/2022 và có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

Nguồn tin: Thu Hương – Phòng 7

Toàn văn Nghị quyết

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print