Viện KSND huyện Chợ Mới tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Huyện ủy, giám sát theo Kế hoạch đối với chi bộ và 03 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Căn cứ Quyết định số 190-QĐ/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của Đoàn giám sát Huyện ủy, giám sát đối với chi bộ Viện KSND huyện, về kết quả thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quy chế làm việc của cơ quan; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Nghị quyết của chi bộ; giám sát đối với 03 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (gồm: Đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng; đồng chí Tôn Văn Xuyên và đồng chí Đoàn Thụy Thùy Trang – Đảng viên, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Mới), về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện các quy định về nêu gương; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc.

Trong ngày 15/4/2022, Đoàn giám sát của Huyện ủy Chợ Mới, do đồng chí Nguyễn Hồng Viễn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Dân vận, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, làm thành viên, tiến hành hội nghị giám sát, thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với chi bộ Viện KSND huyện và 03 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, theo Kế hoạch tại cơ quan Viện KSND huyện Chợ Mới.

(Đồng chí Nguyễn Hồng Viễn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận)

Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và đảng viên của chi bộ.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, đơn vị được giám sát thông qua báo cáo của chi bộ và 03 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, theo đúng các nội dung, yêu cầu, kế hoạch của Đoàn giám sát.

Trên cơ sở nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Đồng – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, đại diện Đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Để hội nghị có nhiều ý kiến thảo luận, trên tinh thần thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Hồng Viễn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng đoàn giám sát, đã gợi ý thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính đảng của từng đảng viên trong chi bộ, hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp, là cơ sở để đánh giá chính xác những kết quả mà chi bộ, cơ quan và các cá nhân đã đạt được, rút ra những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Thành viên của Đoàn giám sát có nhiều ý kiến sâu sắc, quý báu; Trưởng đoàn, kết luận đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà chi bộ, cơ quan cũng như từng cá nhân đã góp phần cùng đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, trong kỳ, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng chi bộ, cơ quan Viện KSND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bám sát Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đã tổ chức cho các đảng viên học tập Nghị quyết và những vấn đề thời sự quan trọng, những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thúc đẩy thành phong trào và đi vào thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, chi bộ Viện kiểm sát được Ban Tuyên giáo Huyện ủy xét chọn giới thiệu gương điển hình đến Ban Tuyên giáo, Đài Truyền hình tỉnh An Giang phỏng vấn, ghi hình nêu gương tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh, thời gian tới, chi bộ cũng như cá nhân cũng cần rút kinh nghiệm một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng như công tác Đảng.

(Đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Mới, phát biểu tiếp thu)

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, phát biểu tiếp thu kết luận của Đoàn, đây là dịp để đơn vị và cá nhân đánh giá đúng những ưu điểm, những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đề ra các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và của chi bộ đã đề ra.

Tác giả: Duy Tín

Nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print