Viện KSND cấp huyện triển khai công tác kiểm sát năm 2022

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác trong một năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; đồng thời đón nhận biểu dương khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đối với tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác. Từ ngày 13 đến ngày 21/01/2022 Viện KSND TP Long Xuyên; các huyện Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân, Tịnh Biên và Tri Tôn tổ chức triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức thuộc Viện KSND các đơn vị.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo đơn vị đã báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Thông qua thảo luận, tham luận tại Hội nghị, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của tập thể Lãnh đạo, công chức trong đơn vị, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2022, cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, thống nhất với kế hoạch và giải pháp công tác của đơn vị đã đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 đơn vị cần tăng cường và đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy địa phương; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo đơn vị, xây dựng nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch. Đồng thời, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thường xuyên tự thanh tra, kiểm tra, dào tạo cán bộ, kiểm sát viên để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019, của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp Ủy hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

Một số hình ảnh của Hội nghị

(Quang cảnh Hội nghị)

(Đồng chí Trần Văn Thìn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo)

(Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Phó viện trưởng VKSND tỉnh An Giang  phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

(Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Long Xuyên phát biểu tại Hội nghị)

(Đồng chí Bùi Thiện Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tịnh Biên phát biểu tại Hội nghị)

(Đồng chí Huỳnh Thành Danh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân phát biểu chỉ đạo)

(Đồng chí Lâm Thanh Vân, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành thông qua Dự thảo Công tác kiểm sát năm 2022)

(Đồng chí Trương Hồng Hào – Viện trưởng VKSND huyện Châu Phú triển khai kế hoạch công tác)

(Đồng chí Huỳnh Văn Vĩ – Viện trưởng VKSND huyện Tịnh Biên phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo)

(Đồng chí Trương Thị Thanh Thúy – Viện trưởng VKSND huyện Tri Tôn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo)

(Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Viện trưởng VKSND TP. Long Xuyên trình bày báo cáo)

(Đồng chí Lê Trung Chánh, Viện trưởng VKSND huyện Phú Tân tiếp thu ý kiến)

(Trao danh hiệu khen tưởng cho các đơn vị)

Tác giả: Việt Phương (TH)

Nguồn tin: Viện KSND cấp huyện

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print