Viện KSND thị xã Tân Châu ký kết Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Quy chế phối hợp của Liên ngành thị xã Tân Châu và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 19/9/2022, Liên ngành Viện kiểm sát, Công An, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương thị xã Tân Châu tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 26/QCPH-LN ngày 26/3/2020, và Lễ ký kết quy Chế phối hợp mới, thay thế Quy chế phối hợp số 26/QCPH-LN của Liên ngành thị xã Tân Châu, trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Kiến Thịnh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu; Ông Nguyễn Hồng Phong – Phó trưởng Công an thị xã; Ông Lê Xuân Toàn – Phó Đồn Trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; ông Phan Văn Tâm – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, cùng các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Chỉ huy Đội, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của các Đội điều tra – Công an thị xã Tân Châu.

(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó, nêu rõ những kết quả việc xử lý, giải quyết tin báo giữa các cơ quan Liên ngành, tỷ lệ giải quyết tin báo đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra, công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết tin báo về tội phạm trên địa bàn đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017 và Quy chế phối hợp số 26/QCPH-LN; có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin ngay từ đầu. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu lên những hạn chế và vướng mắc về những quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo chưa rõ ràng thống nhất và việc các quy định trong quy chế số 26/QCPH-LN chưa được cập nhật, sửa đổi kịp thời theo các quy định được sửa đổi bổ sung của Bộ luât tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH  ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(Ông Trần Quách Thịnh – KSV báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện QCPH số 26/QCPH-LN ngày 26/3/2020)

Để áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã chủ trì trong xây dựng dự thảo và bổ sung các ý kiến đóng góp của liên ngành đối với dự thảo Quy chế phối hợpvề việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thị xã Tân Châu.

(Bà Nguyễn Trần Tuyền Trinh –  Phó viện trưởng Viện KSND thị xã Tân Châu thông qua dự thảo Quy chế phối hợp)

Tại hội nghị, Bà Nguyễn Trần Tuyền Trinh –  Phó viện trưởng Viện KSND thị xã Tân Châu đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy chế gồm 3 chương 27 Điều quy định rõ về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng Ngành và trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

(Liên ngành tiến hành ký kết Quy chế phối hợp)

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị. Lãnh đạo Liên ngành đã thống nhất ký kết và ban hành Quy chế phối hợp số 229/QCPH-LN ngày 19/9/2022 giữa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, Công an thị xã Tân Châu, Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Chi cục Hải quan cửa khấu Vĩnh Xương trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

(Ông Nguyễn Hồng Phong – Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu)

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Phong – Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu mong rằng các Ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, trên cơ sở quy định pháp luật và nội dung quy chế phối hợp đã được ký kết, liên ngành thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp phù hợp với chức năng nhiệm vụ chuyên môn của từng Ngành để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Tác giả: Bảo Tuyền

Nguồn tin: Viện KSND TX Tân Châu

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print