Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp

Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-VKS-THADS và Kế hoạch số 648/QĐ-VKS-THADS ngày 15/7/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long, từ ngày 02/8/2022 đến ngày 22/8/2022, Viện kiểm sát nhân thành phố Long Xuyên đã tiến trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp. 

Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân thành phố Long Xuyên do ông Nguyễn Văn Chúc, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; cùng các Kiểm sát viên, kiểm tra viên và kế toán là thành viên.

(Ông Nguyễn Văn Chúc – Phó Viện trưởng, công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)

Đại diện Chị cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên có ông Nguyễn Trung Hiền, Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng và các Chấp hành viên. Sau khi nghe ông Mai Nguyễn Lê Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/7/2022, Đoàn tiến hành kiểm sát hồ sơ sổ sách nghiệp vụ kế toán, kho quỹ, hồ sơ nghiệp vụ thi hành án, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo và các công tác nghiệp vụ khác.

(Ông Mai Nguyễn Lê Thanh – Phó Chi cục trưởng thông qua báo cáo

hoạt động thi hành án dân sự)

Qua kiểm sát, nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long xuyên đã triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, đảm bảo Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền được thi hành. Sau khi nhận được bản án, quyết định và có đơn yêu cầu của người được thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên đã vào sổ thụ lý, ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tiến hành xác minh và phân loại án để có biện pháp giải quyết đối với từng loại án cụ thể. Việc lập hồ sơ, sổ sách, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, Chi cục đã lập đầy đủ các loại sổ sách theo đúng quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ Tư pháp. Công tác thu, chi và quản lý tiền thi hành án, công tác giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng trình tự, thủ tục đều được thực hiện đúng quy định Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(Ông Nguyễn Văn Chúc – Phó Viện trưởng, công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên vẫn còn một số hạn chế thiếu sót nhất định trong công tác thi hành án dân sự.

Để phát huy ưu điểm và kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm sát chỉ ra, nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận. Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, ông Nguyễn Trung Hiền, Chi cục trưởng nghiêm túc tiếp thu và có hướng khắc phục theo đúng quy định trong thời gian tới.

Tác giả: Kiều Liêu

Nguồn tin: Viện KSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print