Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 1293/VKS-PBGDPL ngày 15/10/2021, về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong ngày 09/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị, do đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng, chủ trì, cùng sự có mặt của các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Công chức của đơn vị, nhằm quán triệt, phổ biến mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các nội dung theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Kế hoạch số 118/KH-VKSTC ngày 12/10/2021. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 được xác định: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
 

(Đ/c Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng, phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng, đã nhấn mạnh chỉ đạo của Ngành là mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Công chức của đơn vị cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên. Và để phát huy vai trò, sự chủ động trong tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam được hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của đơn vị cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, Hội nghị được nghe Lãnh đạo Viện quán triệt, phổ biến các văn bản, như: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; một số vấn đề cần nắm vững trong Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đáng chú ý, đã kịp thời triển khai Hướng dẫn số 34/HD-VKSTC ngày 26/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về việc hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án phạm tội có tổ chức xâm phạm về trật tự xã hội. Qua đó, nhắc nhở trong đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định về đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao nhận thức về tội phạm có tổ chức trong giai đoạn hiện nay; tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết các vụ án phạm tội có tổ chức. Đó là tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin; trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tuyên truyền vận động nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, các biện pháp phòng ngừa tội phạm…

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị trong thời gian qua, nêu gương điển hình thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, qua đó còn đề ra nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần vào hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và công tác xây dựng Đảng.

Một số hình ảnh triển khai văn bản và phát biểu tại Hội nghị

 

 

Tác giả bài viết: Đoàn Trang

Nguồn tin: VKSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print