Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 20/5/2024, tại hội trường Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, chủ trì. Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, có đồng chí Lâm Văn Giàu, Trưởng Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng tham dự.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, phát huy tốt tinh thần vượt khó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của chi ủy; chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác, xây dựng đội ngũ đảng viên trong chi bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề ra các giải pháp quan trọng để xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới là một trong những chi bộ tiêu biểu, danh dự được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng do có cách làm hiệu quả, sáng tạo, mô hình mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

 

Tôn Xuyên – VKSND huyện Chợ Mới (T)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print